top of page

Süti és adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit, azok szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

Adatvédelmi Irányelveink egyértelműek: honlapunkon keresztül nem gyűjtünk személyes adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat, vagy a kívánt tevékenység végrehajtása érdekében szükségesek és igyekszünk ilyen adatmegadás kapcsán a megfelelő, közérthető tájékoztatást megadni az adatok kezelésével kapcsolatban.

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban bemutatjuk, hogy a Adatkezelő milyen módon gyűjt személyes adatokat, azokat hogyan használja fel, továbbá tájékoztatjuk Önt az információ felhasználását illető választási lehetőségeiről, és azt is ismertetjük, hogy hogyan biztosítjuk adatainak megfelelő védelmét.

Honlapunk és egyéb szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Irányelveket, így hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvekkel és a kiegészítő Nyilatkozatokkal összhangban kezeljük.

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

 

Jelen Tájékoztatóban Adatkezelőnek minősül:

 1. a Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-676502; a továbbiakban: „Adatkezelő”)

 

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

 

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. Jelen Tájékoztató esetében Adatfeldolgozók lehetnek a 10-11. pontban felsorolt szervezetek.

 

3. Személyes adatok gyűjtése

Társaság jelen Honlapon az oldallátogatók álláskereséshez kapcsolódóan személyes adatokat nem gyűjt, nem értékesít, nem forgalmaz illetve nem ad bérbe.

4. Az információk felhasználása

Tájékoztatjuk, hogy kutatásokat végezhetünk, előfordulhat, hogy az Ön adatait másokéval egyesítve anonim, összesített és statisztikai jellegű adatállományokat hozunk létre. Az összesített és statisztikai jellegű adatok nem tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas információkat. Ezeket a honlapunk tartalmának fejlesztése érdekében használjuk fel. Az is előfordulhat, hogy partnereinkkel vagy harmadik féllel megosztjuk ezeket az anonim, összesített vagy statisztikai információkat, amelyek nem alkalmasak személyek azonosítására.

5. Adatkezelések

A Társaság jelen honlapjának célja a Társaság aktuális, betölthető állásajánlatokról információk nyújtása. Társaság a munkavállalók toborzásával összefüggésben nem kezel személyes adatokat, mert az állásajánlatokra jelentkezés vagy CV adatbázisba jelentkezés nem jelen Honlapon történik.

Adatkezelő a következő tevékenységek illetve szolgáltatások nyújtása során kezel adatokat:

6. Technikai adatok és sütik használata

A weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy optimalizált és személyre szabott élményt nyújthasson a felhasználóknak.

6.1. A cookie-k (“sütik”, kisméretű szövegfájlok)

A cookie-k olyan anonim látogatóazonosítók, amelyeket a mi honlapunk adhat az Ön böngészője számára, és amelyeket csak a mi honlapunk használja, mialatt Ön azokat látogatja. Adatkezelő honlapja az Ön webböngészőjét olyan cookie-kkal látják el, amelyek speciális azonosítót tartalmaznak. Ezeket arra használjuk, hogy összesített formában jobban megismerjük a honlap használatára vonatkozó szokásokat, és ily módon megtudjuk, hogy honlapunk mely oldalait preferálják a látogatók (pl. az adott területeket látogatók száma alapján). Az ilyen jelsorozatok önmagukban semmilyen módon nem képesek a látogatók azonosítására, mivel azok a látogatókkal kapcsolatba hozható adatot nem tartalmaznak. Az anonim látogatóazonosító kizárólag a látogató gépének felismerésére alkalmas.

Milyen típusú sütiket használunk?

 1. Alapvető sütik: Ezek a sütik elengedhetetlenek a weboldal alapvető működéséhez, és segítenek a navigációban és az oldal biztonságában.

 2. Teljesítménysütik: Ezek a sütik információkat gyűjtenek arról, hogyan használják a felhasználók a weboldalt, például mely oldalakat látogatják leggyakrabban. Ezek az adatok segítenek abban, hogy optimalizálni lehessen a weboldal teljesítményét.

 3. Funkcionális sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal emlékezzen olyan információkra, mint például a felhasználó neve vagy az ország kiválasztása. Ez segíthet személyre szabottabb élményt nyújtani. 

Adatkezelő csak azokat a cookie-kat képes olvasni, amelyeket maga helyezett el. Az Adatkezelőnek nincs hozzáférési, illetve olvasási lehetősége más szervezetek által elhelyezett cookie-k vonatkozásában. Arra is használhatunk cookie-kat, hogy összesített módon nyomon kövessük a honlap használatát és a forgalom trendjeit. Ez az összegzett és anonim információ segítséget nyújt számunkra a honlap tartalmának fejlesztésében és ezeket jogosultak vagyunk megosztani partnereinkkel vagy egyéb szervezetekkel.

Ha Ön egyszerűen csak böngészni szeretne, Önnek lehetősége van elfogadni vagy elutasítani a sütik használatát. A legtöbb böngésző alapértelmezésben úgy van beállítva, hogy elfogadja és megőrizze a cookie-kat. Ha többet kíván tudnia cookie-król és arról, hogy miként határozza meg cookie preferenciáit, kérjük, keressen rá a “cookie” szóra böngészője “Help” (Segítség) részében.

A Honlapon tett látogatások során – az ezekről való tudomásulvételt követően – egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Adatkezelő az Érintett számítógépére, amely(ek) révén a Honlapra látogatás ténye egyedileg megállapítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik.

Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el Adatkezelő a látogató számítógépére, tehát Adatkezelő ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét, helyét és idejét tárolja.

A Honlapon a Wix.com Ltd. és Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google és Wix.com adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

6.2. IP címek

Az Internet protokol (IP) cím olyan szám, amelyet az Ön Internet-hozzáférés szolgáltatója (internet service provider, ISP) automatikusan hozzárendel az Ön számítógépéhez, ahányszor csak csatlakozik az Internethez. Mint egyéb honlapok, a Adatkezelő is gyűjthet IP címeket, hogy elemezze az az így összegyűlő információt a látogatók számáról és a honlap használatáról.

Az IP címekről vezetett naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományok legalább 365 napig tárolásra kerülnek az Adatkezelő által üzemeltetett szerveren. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Adatkezelő a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fenntartja a jogot arra, hogy az IP címeket felhasználja az olyan személyek azonosítására, akik fenyegetik honlapunkat, szolgáltatásainkat vagy ügyfeleinket.

6.3. Clickstream (kattintás)

A “clickstream” (kattintás) vagy “clickstream data” (kattintási adatok) olyan weblapokra utalnak, amelyeket valamely egyéni felhasználó meglátogatott, és emellett fontos jellemzője azon forgalmi módnak, amellyel a felhasználó egyik weboldalról a másikra ugrik. Ilyen információt csak a mi honlapunkon rögzítünk. Honlapunk oldalain kívül nem követünk nyomon semmilyen kattintási aktivitást.

7. Felhasználó jogai

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

7.2. Hozzáférési jog

Felhasználó visszajelzést kaphat a Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

7.3. Helyesbítéshez való jog

Felhasználó kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog

Felhasználó kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a Adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes. Nem törölhetők azok az adatok, melyek megőrzési idejére vonatkozóan jogszabályi kötelezettség áll fenn, vagy amelyhez az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik.

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7.5. Elfeledéshez való jog

Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az Adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette. Nem törölhetők azok az adatok, melyek megőrzési idejére vonatkozóan jogszabályi kötelezettség áll fenn, vagy amelyhez Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik.

7.6. Adatkezelés korlátozásához való jog

Adatkezelő – a Felhasználó kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az Adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra. Nem korlátozható azok az adatok kezelése, melyek megőrzési idejére vonatkozóan jogszabályi kötelezettség áll fenn, vagy amelyhez Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik.

7.7. Felhasználói kérelmek kezelése

Felhasználó a fenti jogainak gyakorlására vonatkozóan kérelmet nyújthat be az info@stratis.hu e-mail címre. A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha a Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

9. Adatbiztonság

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak biztonságos tárolása érdekében és megteszünk minden, az adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt ésszerű elővigyázatossági lépést és technikai intézkedést az adatbiztonság folyamatos fenntartása érdekében.

Bár az Adatkezelő műszaki és adminisztratív intézkedésekkel védi a személyes azonosításra alkalmas információkat, nem tudjuk garantálni ezek tökéletes biztonságát olyan személyekkel szemben, akik megkísérlik az adatbiztonsági intézkedések megkerülését vagy az Interneten adatokat térítenek el.

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

9.1. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Az Adatkezelő minden munkavállalója köteles haladéktalanul jelenteni az Adatkezelő ügyvezetője felé, ha adatvédelmi incidens jut a tudomására. A jelentésnek – lehetőség szerint – legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • incidens jellegét;

 • érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 • személyes adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 • incidens lehetséges következményeit.

Adatkezelő ügyvezetője, vagy az általa meghatalmazott személy köteles – a GDPR 33. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint – indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnak. A bejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Adatvédelmi incidens jellegét, érintettek kategóriái és hozzávetőleges számát;

 • személyes adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 • adatkezelő kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét;

 • adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket;

 • adatvédelmi incidens orvosolására, illetve a következmények enyhítésére tett vagy tervezett intézkedéseket.

Amennyiben az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a GDPR 34. cikkében foglaltak szerint, legalább az alábbiakról tájékoztatja az érintetteket:

 • Adatkezelő kapcsolattartójának nevéről és elérhetőségéről;

 • adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményekről;

 • adatvédelmi incidens orvosolására, illetve a következmények enyhítésére tett vagy tervezett intézkedésekről.

Az érintetteket nem kell értesíteni, amennyiben legalább az egyik alábbi feltétel teljesül:

 • adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok megfelelő technikai vagy szervezési védelemmel – így különösen titkosítással – voltak ellátva, így arra illetéktelen személyek számára azok értelmezhetetlenek;

 • adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedésekre került sor, amelyek biztosítják, hogy a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni.

10. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozókat veszik igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozó: Wix.com Ltd.

11. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

11.1. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működik együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltató: Facebook Inc., Google LLC.

11.2. Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatás honlapján folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland Inc., Google LLC, Instagram LLC., E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik. 

A tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Wix.com Ltd., aki az alábbi két szolgáltatót veszi igénybe: Google Cloud Hosting, Amazon Web Services (AWS)

Elérhetőségek:

40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel; vagy

500 Terry A. Francois Boulevard, 6. emelet, San Francisco, CA, 94158.

GDPR-ral kapcsolatban elérhetőség: EU representative at Wix Online Platforms Limited EU képviselője: 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Írország

A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult ill. köteles továbbítani.

12. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel, jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő megnevezése: Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-676502 (Fővárosi Törvényszék)

Adatkezelő székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.

Adatkezelő elektronikus címe: info@stratis.hu

Adatkezelő képviselője: Bíró Zoltán ügyvezető

Amennyiben kapcsolatba lép velünk, kérjük, adja meg a szóban forgó honlap vagy egyéb online információforrás nevét, továbbá az Önt érdeklő információ természetét. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az előírásoknak megfelelő határidőn belül válaszoljunk felvetéseire és kérdéseire személyes adatainak általunk történő használatával kapcsolatban. Hacsak törvény nem írja elő, a Adatkezelő nem ad választ, illetve nem kommentál olyan területeket, amelyek ezen irányelvekkel vagy a Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával nem állnak kapcsolatban.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

13. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő (Adatkezelő) fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelveket és Tájékoztatót időről időre felülvizsgálja és egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A honlap használatával Ön tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen irányelveket. Adatkezelő a módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül vagy más elektronikus úton tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Így Ön tájékoztatást kaphat az általunk gyűjtött információk típusairól, arról, hogy ezeket hogyan használjuk és milyen körülmények között tesszük közzé, ha erre sor kerül. Az Adatkezelési Irányelvek módosításait az Adatkezelő az aktuális verzió elérhetővé tételével egyidejűleg fogja jelezni. Javasoljuk, hogy az esetleges változásokról való tudomásszerzés végett Adatvédelmi Irányelvekkel kapcsolatos weblapunkat látogassa meg minden alkalommal, amikor a jelen honlapra ellátogat.

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

stratis_logo_color_small.png
bottom of page